Program Hakkında

 

 

   AUZEF’e bağlı olan İktisat Programı, dört yıllık açık öğretim lisans programıdır. Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın ve öncü bir iktisat programı olarak programımızın amacı, ulusal ve uluslararası ekonomik sorunlar karşısında çözüm üretebilecek, çağın getirdiği yenilikler çerçevesinde iktisadi olayları analiz edebilecek bireyler yetiştirmektir. Programımız, iktisat alanında eğitim almak isteyen bireylere, üniversite kapılarını açmak ve ikinci bir üniversite olanağı sunmak, iktisat literatürüne katkı yapabilecek bilgiler üretilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Eğitim sonucunda öğrencilerimiz, bugün veya uzmanlaştıktan sonra kullanacağı iktisadi analizlerin temelini oluşturacak, ana prensipleri ve anahtar kavramları tanımlayabilecek, farklı disiplinlerin temel kavramlarını bilecek yetkinliğe ulaşırlar.

 

DETAYLI BİLGİ

    İktisat programıyla öğrencilere;
  • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme,
  • Hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme,
  • Temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme; modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru izdüşümü çıkarabilme,
  • Kantitatif yöntemlere, mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf olabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

  İktisat Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

  • ÖSYM tarafından belirlenen puan türünde yeterli puanı alan öğrenciler tercih yaparak başvurabilirler.
  • Herhangi bir lisans bölümünde okuyan öğrenciler ve lisans bölümü mezunları da ikinci üniversite kapsamında bölüme başvuru yapabilirler.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru Sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   İktisat Lisans Programı; iktisada giriş, iktisat tarihi, davranış bilimleri, mikro iktisat, istatistik, kamu yönetimi ve ticaret hukuku gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Sınavlar, her bir ders için her yıl / yarı yılda en az bir ara sınav, bir yarı yıl / yıl sonu, bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.


Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

 

MEZUNİYET

   İktisat Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “İktisat Lisans Mezunu” unvanını kazanırlar. (Diploma üzerindeki ibare)

İktisat lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilirler.

 

 

 

KARİYER OLANAKLARI

İktisat Lisans Programı mezunları;

  • Uluslararası piyasalar ve kurumlar dâhil olmak üzere, kamu ve özel sektörde etkin görevler alabilirler.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi kamu birimlerinde istihdam imkânı bulurlar.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.