Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

   Bu bölümden mezun olan öğrencilere "İktisat Lisans Mezunu" ünvanı verilir. 

  Uluslararası piyasalar ve kurumlar dâhil olmak üzere, kamu ve özel sektörde  yönetici, denetmen ve müfettiş olarak etkin görevler alabilirler.

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu     gibi kamu birimlerinde;
  • Müfettiş Yardımcısı,
  • Uzman,
  • Uzman Yardımcısı olarak çalışabilmektedirler.
      Mezuniyet Koşulları
  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.