Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Bölümden mezun olan öğrencilere “İktisat Lisans Mezunu” ünvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

Kamu ve Özel Sektörde;

Uluslararası piyasalar ve kurumlar dâhil olmak üzere, kamu ve özel sektörde etkin görevler alabilirler.

  • Yönetici,
  • Denetmen,
  • Müfettiş,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi kamu birimlerinde istihdam imkânı bulurlar.

  • Müfettiş Yardımcısı,
  • Uzman,
  • Uzman Yardımcısı olarak çalışabilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları

  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar