AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Haluk ALKAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Seyhun DOĞAN

İstanbul Üniversitesi

sdogan@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Prof. Dr. Gülden ÜLGEN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Halil TUNALI

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Uğur DOLGUN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Abdullah OKUMUŞ

İstanbul Üniversitesi

okumus@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet KALA

İstanbul Üniversitesi

akala@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Bilgehan ÇETİNER

İstanbul Üniversitesi

cetiner@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

binhan@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ

Prof. Dr. Erdinç ALTAY

Prof. Dr. İbrahim KAYA

İstanbul Üniversitesi

kayai@hotmail.com

Özgeçmiş

Prof. Dr. Gülden ÜLGEN

İstanbul Üniversitesi

guldenulgen@yahoo.com

Özgeçmiş

Prof. Dr. İbrahim SARIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

sarioglu@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halim KAZAN

Prof. Dr. Sefer ŞENER

İstanbul Üniversitesi

sefersener@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER

İstanbul Üniversitesi

kayai@hotmail.com

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN

Prof. Dr. Mustafa TEKİN

İstanbul Üniversitesi

mustafatek@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Nagihan OKTAYER

İstanbul Üniversitesi

noktayer@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Nilgün ÇİL

İstanbul Üniversitesi

yavuznc@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sedat MURAT

İstanbul Üniversitesi

sedatmurat59@gmail.com

Özgeçmiş

Prof. Dr. Seyhun DOĞAN

İstanbul Üniversitesi

sdogan@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

Prof. Dr. Şebnem ARIKBOĞA

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Şahin AKKAYA

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

vbozkurt@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Dündar Murat DEMİRÖZ

İstanbul Üniversitesi

dmdemiröz@gmail.com

Özgeçmiş

Prof. Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN

İstanbul Üniversitesi

enemli@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12250

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

terzi@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Yüksel BAYRAKTAR

İstanbul Üniversitesi

yuksel_bayraktar@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Levent ŞAHİN

İstanbul Üniversitesi

levent.sahin@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Aslı TÜREL

İstanbul Üniversitesi

gunduzay@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Meltem GÜNGÖR DELEN

İstanbul Üniversitesi

mgungor@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Umut OMAY

İstanbul Üniversitesi

umutomay@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

ercan.saridogan@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ergün EROĞLU

İstanbul Üniversitesi

eroglu@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Tekin AKGEYİK

İstanbul Üniversitesi

akgeyik@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdülkadir TUNA

İstanbul Üniversitesi

ktuna@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ahmet TÜREL

İstanbul Üniversitesi

aturel@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Halil TUNALI

İstanbul Üniversitesi

htunali@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Sabahattin NAL

İstanbul Üniversitesi

sabahattin.nal@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Selman YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

vzrselman@hotmail.com

Özgeçmiş

Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN

İstanbul Üniversitesi

akmans@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Şelale UŞEN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Üyesi Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Betül BATIR

İstanbul Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Elife AKİŞ

İstanbul Üniversitesi

elifak@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

faydogan@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Uğur DOLGUN

İstanbul Üniversitesi

udolgun@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇETİN

İstanbul Üniversitesi

mcetin@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ö. Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Şenol KURT

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞENOCAK

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜLER

İstanbul Üniversitesi

mehmetguler@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hakan BEKTAŞ

İstanbul Üniversitesi

hbektas@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Emre ERKAL

İstanbul Üniversitesi

zerkal@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Seda İrem ÇAKIRCA

İstanbul Üniversitesi

icakircaistanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Emir KAYACAN

İstanbul Üniversitesi

emir.kayacan@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

faydogan@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hayrunisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇİÇEKOĞLU

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi

ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Feryal KORKMAZ

İstanbul Üniversitesi

fkorkmaz@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Okt. Dr.Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Okt. Seval ERGÜDER

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş