AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Haluk ALKAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Seyhun DOĞAN

İstanbul Üniversitesi

sdogan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11608

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Prof. Dr. Gülden ÜLGEN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Halil TUNALI

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Uğur DOLGUN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Abdullah OKUMUŞ

İstanbul Üniversitesi

okumus@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 18247

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet KALA

İstanbul Üniversitesi

akala@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11515

Özgeçmiş

Prof. Dr. Bilgehan ÇETİNER

İstanbul Üniversitesi

cetiner@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 10801

Özgeçmiş

Prof. Dr. Binhan Elif YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

binhan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11019

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ

Prof. Dr. Erdinç ALTAY

Prof. Dr. İbrahim KAYA

İstanbul Üniversitesi

kayai@hotmail.com

(212) 473 70 70 – 15723

Özgeçmiş

Prof. Dr. Gülden ÜLGEN

İstanbul Üniversitesi

guldenulgen@yahoo.com

(212) 440 00 00 – 11777

Özgeçmiş

Prof. Dr. İbrahim SARIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

sarioglu@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11759

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halim KAZAN

Prof. Dr. Sefer ŞENER

İstanbul Üniversitesi

sefersener@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER

İstanbul Üniversitesi

kayai@hotmail.com

(212) 473 70 70 – 15723

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN

Prof. Dr. Mustafa TEKİN

İstanbul Üniversitesi

mustafatek@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11651

Özgeçmiş

Prof. Dr. Nagihan OKTAYER

İstanbul Üniversitesi

noktayer@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11062

Özgeçmiş

Prof. Dr. Nilgün ÇİL

İstanbul Üniversitesi

yavuznc@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11615

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sedat MURAT

İstanbul Üniversitesi

sedatmurat59@gmail.com

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Prof. Dr. Seyhun DOĞAN

İstanbul Üniversitesi

sdogan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11608

Özgeçmiş

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

Prof. Dr. Şebnem ARIKBOĞA

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00 – 01176

Özgeçmiş

Prof. Dr. Şahin AKKAYA

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

vbozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11548

Özgeçmiş

Prof. Dr. Dündar Murat DEMİRÖZ

İstanbul Üniversitesi

dmdemiröz@gmail.com

(212) 440 00 00 – 11741

Özgeçmiş

Prof. Dr. Esra NEMLİ ÇALIŞKAN

İstanbul Üniversitesi

enemli@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12250

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

terzi@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15921

Özgeçmiş

Prof. Dr. Yüksel BAYRAKTAR

Prof. Dr. Levent ŞAHİN

İstanbul Üniversitesi

levent.sahin@auzef.istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11480

Özgeçmiş

Prof. Dr. Aslı TÜREL

Doç. Dr. Abdülkadir TUNA

Doç. Dr. Ahmet TÜREL

İstanbul Üniversitesi

aturel@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 18407

Özgeçmiş

Doç. Dr. Umut OMAY

İstanbul Üniversitesi

umutomay@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11489

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ercan SARIDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

ercan.saridogan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Doç. Dr. Sabahattin NAL

İstanbul Üniversitesi

sabahattin.nal@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Doç. Dr. Selman YILMAZ

Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN

İstanbul Üniversitesi

akmans@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Şelale UŞEN

Doç. Dr. Meltem GÜNGÖR DELEN

İstanbul Üniversitesi

mgungor@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11483

Özgeçmiş

Doç. Dr. Halil TUNALI

İstanbul Üniversitesi

htunali@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Naim ÇİÇEKLER

Yrd. Doç. Dr. Betül BATIR

İstanbul Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Elife AKİŞ

İstanbul Üniversitesi

elifak@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11650

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

faydogan@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11786

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Uğur DOLGUN

İstanbul Üniversitesi

udolgun@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11549

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇETİN

İstanbul Üniversitesi

mcetin@istanbul.edu.tr

(212) 520 85 08

Özgeçmiş

Yard. Doç. Dr. Ö. Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Güncelleniyor

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Şenol KURT

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Hasan ŞENOCAK

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLER

İstanbul Üniversitesi

mehmetguler@istanbul.edu.tr

Güncelleniyor

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ

İstanbul Üniversitesi

hbektas@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11660

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Emre ERKAL

İstanbul Üniversitesi

zerkal@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11780

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Seda İrem ÇAKIRCA

İstanbul Üniversitesi

icakircaistanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 422252

Özgeçmiş

Dr. Emir KAYACAN

İstanbul Üniversitesi

emir.kayacan@istanbul.edu.tr

Güncelleniyor

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

faydogan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11786

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr
muratelmali1@gmail.com

(212) 4400000

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 10598

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Hayrunisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Tuncer CAN

İstanbul Üniversitesi

tcan@istanbul.edu.tr
muratelmali1@gmail.com

(212) 4400000 – 13030

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Güncelleniyor

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi

ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Feryal KORKMAZ

İstanbul Üniversitesi

fkorkmaz@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15868

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr
accicekler@gmail.com

(212) 4400000

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Pınar ÇİÇEKOĞLU

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Güncelleniyor

(376) 218 95 00

Özgeçmiş

Okt. Dr.Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr
oznurgulden@gmail.com

(212) 4400000 – 26121

Özgeçmiş

Okt. Seval ERGÜDER

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

(212) 4400000

Özgeçmiş