PROGRAM GENEL BİLGİLERİ

Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın ve öncü bir iktisat programı olarak, ulusal ve uluslararası ekonomik sorunlar karşısında çözüm üretebilecek, çağın getirdiği yenilikler çerçevesinde iktisadi olayları analiz edebilecek bireyler yetiştirmek. İktisat alanında e...

Program Öğrenme Hedefleri

Teorik derslerin uygulamalarının hayata geçirilmesi, ders notlarının iktisat literatüründeki son gelişmeleri yansıtacak şekilde sürekli olarak güncellenmesi, bilimsel çalışmalarımızdan tüm öğrencilerimizin yararlanabilmesi, temel ekonomik sorunların öğrenciler tarafından değerlendirilebilmesini sağlamak ve Ülkemizde ve diğer ülk...

Bilimsel veya Mesleki Yeterlilikler

Açık öğretimde üniversite eğitimi ile birlikte çalışma hayatına da katılımın olması programın önemli bir avantajıdır. Normal örgün eğitimdeki gibi bilfiil öğretim üyesiyle temas halinde bulunarak derslerin takip edilememesi,bir dezavantaj gibi gözükse de, çalışma hayatı ve üniversite hayatının birlikte götürülmesi programı fark...
E-BULTEN